Cô Tô là một quần đảo gồm khoảng 50 đảo năm ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh với diện tích 46,2 km2. Huyện Đảo Cô Tô hiện có 1. 500 hộ dân, với khoảng 6. 000 nhân khẩu. Cô Tô có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh, là nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của mình khi Người ra thăm đảo vào ngày 9 tháng 5 năm 1961.

 

 

Cô Tô ngày trước có tên là Chàng Sơn (Núi Chàng), từ lâu đời đã là nơi cư trú ngụ của thuyền bè ngư dân Vùng Đông Bác, song chưa thành nơi định cư vì luôn bị những toán cướp biển Trung Quốc quấy phá. Năm 1832, Nguyễn Công Trứ với cương vị Tổng Đốc Hải An (Hải Dương – An Quảng) đã xin triều định cho thành lập làng xã, cắt cử người cai quản. Làng đầu tiên ở đây được Nguyễn Công Trứ đặt là làng Hương Hoá. Ít lâu sau, nhà Nguyễn cho thu thuế và lập đồn Hương Hoá canh phòng giặc biển. Thời Pháp thuộc, Cô Tô là một tổng có năm xã (Đông giáp,Namgiáp, Tây giáp, Bắc giáp, Trung giáp) thuộc châu Hà Cối phủ Hải Đông tỉnh Hải Ninh. Sau ngày Nhật đảo chính, Pháp quay lại chiếm đóng Cô Tô. Từ Cô Tô và cảng Vạn Hoa trên đảo Cái Bầu, tàu chíên Pháp vào quấy rối vùng biển Hòn Gai và cảng Hải Phòng. Tháng 11 năm 1946, Đại đội Ký Con giải phóng quân từ Hòn Gai dùng tàu chíên Le Créyac mới chiếm được của Hải quân Pháp tiến ra nhằm giải phòng Cô Tô, đến cuối năm 1955, thực hiện Hiệp định Genève, quân Pháp mới rút khỏi Cô Tô. Đầu năm 1954, Cô  Tô là xã thuộc huyện Móng Cái, sau đó là hai xã đặc biệt trực thuộc tỉnh. Từ 1964, hai xã đã sát nhập vào huyện Cẩm Phả. Năm 1994 chính phủ đổi tên huyện Cẩm Phả thành huyện Vân Đồn đồng thời tách quần đảo Cô Tô gồm hai xã Thanh Lân, Cô Tô thành lập huyện Cô Tô vào ngày 23 tháng 3 năm 1994. Từ năm 1994 đến nay Đảng, Nhà nước đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và ban hành nhiều cơ chế chính sách từ đó ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ nhân dân các dân tộc trên huyện đảo. Kính mời quý khách du Lịch Cô Tô.