Du Lịch Cô Tô – Tới nơi Sư Tư bị giam cầm giữa biển khơi, bao quanh mình với muôn ngàn cảnh sắc thật đẹp.Nằm cách Trung tâm thị trấn Cô Tô 15 km.

(đường bộ 13 km, đường thuỷ 2 km)