Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô – Niềm tự hào của quân và dân huyện đảo Cô Tô

Đối với nhân dân huyện đảo, buổi lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt với Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô không chỉ là một sự kiện đặc biệt, trang trọng, mang tầm cỡ quốc gia mà còn gắn liền […]