Biểu tượng linh thiêng khẳng định về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Nơi duy nhất trong cả nước được dựng tượng Bác lúc Người còn sống.

Biểu tượng linh thiêng khẳng định về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Nơi duy nhất trong cả nước được dựng tượng Bác lúc Người còn sống. Du lịch Cô Tô, bạn tới thăm vị trí tượng đài Bác nằm cách Trung tâm thị trấn Cô Tô 50 m.